U bent hier:

Hoe de koffievoorziening bij kan bijdragen aan duurzaam ondernemen?

Het heeft misschien een tijd lang op een hype geleken, maar meer en meer wordt de waarde van maatschappelijk verantwoord ondernemen gezien. Door overheden, consumenten en ook door steeds meer bedrijven. MVO is niet iets tijdelijks dat weer overwaait, het wordt steeds meer een onderdeel van de bedrijfsvoering.

Wat kunt u doen?

Ook uw bedrijf kan kleine stappen nemen richting duurzaam ondernemen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een van onze koffiemachines die met behulp van de nieuwste technologie energiezuinig zijn. Daarnaast kunt u kiezen voor duurzamere ingrediënten, zoals koffie, thee en suiker. Veel van onze Coffee Fresh koffie soorten zijn gecertificeerd. Met de aankoop van duurzame koffie zorgt u ervoor dat arbeiders en boeren onder betere omstandigheden kunnen werken, zonder daarbij het milieu te schaden. Het resulteert in een beter leven en een groene toekomst voor iedereen; in de landen van oorsprong maar ook dichter bij huis, in onze eigen omgeving. Duurzame keuzes op het gebied van de koffievoorziening laten aan uw medewerkers en klanten zien dat uw organisatie bewust rekening houdt met de impact van het handelen op milieu en samenleving. Uit De Nationale Duurzaamheidsmonitor blijkt dit een belangrijk onderwerp te zijn.

De Nationale Duurzaamheidsmonitor

Uit onderzoek blijft dat duurzaam ondernemen steeds meer gezien wordt als het businessmodel van de toekomst. Aan dit onderzoek, De Nationale Duurzaamheidsmonitor, werkten vertegenwoordigers van 1000 organisaties mee, die naar omvang en activiteiten een representatieve afspiegeling van het totaalbeeld geven.

Plicht om na te denken

Ruim 86% van de respondenten vindt dat je als organisatie de plicht hebt om na te denken over de impact van je handelen op milieu en samenleving. Meer dan een derde (35%) van de ondervraagden zegt zich door vragen uit de markt en van medewerkers wel verplicht te voelen om na te denken over de eigen impact op de leefomgeving, maar neemt nog geen concrete stappen om de conclusies te integreren in het ondernemingsbeleid. 15% van de ondervraagden is alleen duurzaam als wetten en regels dit voorschrijven.

MVO kost alleen maar geld, toch?

De opmerkingen dat MVO alleen maar geld kost of dat een bedrijf toch geen invloed heeft op een duurzamere wereld zijn goed te weerleggen. Het probleem met duurzaamheid is dat de kosten op korte termijn vaak stijgen, maar op lange termijn worden veel meer maatschappelijke kosten bespaard. Duurzaam ondernemen blijkt daarom vaak een mentaliteitskwestie, want in Nederland kijken wij vooral naar de kosten.