U bent hier:

UTZ Certified

UTZ Certified is een wereldwijd certificeringprogramma voor verantwoorde koffieproductie. Deze gecertificeerde koffie voldoet aan de UTZ Certified Code of Conduct: een internationale gedragscode met criteria op het gebied van sociale ecologische en economische duurzaamheid. De oorspronkelijke naam "UTZ Kapeh" betekent "goede koffie" in een Mayataal uit Guatemala. In maart 2007 onderging UTZ Kapeh een naam en logo update en noemt zich vanaf die tijd UTZ Certified. Transparantie in de keten en professionalisering van de boerenbedrijven zijn verder belangrijke onderdelen van de standaard. Koffie met een UTZ Certified keurmerk heeft extra waarde en stelt de producenten in staat om een betere prijs voor hun koffie te onderhandelen.

Verschil met Max Havelaar

Een verschil tussen Max Havelaar en UTZ Certified is de minimumprijsgarantie aan de boeren en de grootte van de organisaties die gecertificeerd worden. Max Havelaar richt zich vooral op de kleinere boeren en biedt hen de garantie op een minimumprijs wanneer de marktprijs onverhoopt onder de kostprijs valt. UTZ Certified daarentegen richt zich op zowel de grote als kleine boeren en werkt nauw samen met de industrie. Vanuit deze visie worden prijsonderhandelingen aan de markt overgelaten en wordt dus geen minimumprijs gegarandeerd, UTZ Certified staat hier volledig buiten. 90% van de koffie moet gecertificeerd zijn.

Conclusie

Een basale fatsoensnorm binnen de koffieketen. Geen duurzaamheidsnorm, aangezien de betaalde prijs niet structureel kostendekkend is op alle gebieden (sociaal, milieu en economisch).

Assortiment

Wij leveren:

  • cacao met UTZ Certified keurmerk
  • espresso bonen koffie met UTZ Certified keurmerk
  • fresh brew koffie met UTZ Certified keurmerk
  • thee met UTZ Certified keurmerk