U bent hier:

Conclusie IARC: koffie is niet kankerverwekkend

Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft in juni 2016 zijn conclusie over de relatie tussen koffie en kanker gepubliceerd. Volgens IARC kan de relatie tussen koffie en kanker niet geclassificeerd worden als kankerverwekkend voor de mens (categorie 3). Deze indeling is gebaseerd op de beoordeling van de uitgebreide wetenschappelijke literatuur naar de relatie tussen koffie en kanker waarbij geen verband is aangetoond.

Geen verband

Het Kenniscentrum Koffie en Gezondheid is niet verrast door IARC’s beoordeling omdat de laatste decennia een groot aantal studies en meta-analyses heeft laten zien dat er geen significant verband bestaat tussen koffiedrinken en de totale sterfte aan kanker. Verder blijkt uit de veelheid van studies dat er eveneens geen verband bestaat tussen een matige koffieconsumptie en een verhoogd risico op kanker. Voor bepaalde vormen van kanker lijkt er een verband te zijn met een verlaagd risico. IARC geeft twee specifieke voorbeelden waarbij koffie mogelijk een beschermend effect kan hebben namelijk voor leverkanker en baarmoederkanker.

Hete dranken

IARC heeft ook een classificatie vastgesteld voor zeer hete dranken. Koffie is wereldwijd een van de meest gedronken dranken op een temperatuur die beneden de 60 ºC ligt. De evaluatie van IARC voor zeer hete dranken heeft daarom geen betrekking op een normale koffieconsumptie. Een gemiddelde consumptie van koffie van 3 tot 5 kopjes koffie per dag, wordt in verband gebracht met veel positieve fysiologische effecten en past in een gezond, gevarieerd voedingspatroon en een actieve levensstijl.

Bron: http://www.koffieengezondheid.nl/conclusie-iarc-koffie-is-niet-kankerverwekkend