U bent hier:

Grootste mythe over koffieconsumptie ontkracht

Uit nieuw onderzoek, in januari 2014 online gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE, blijkt dat koffieconsumptie, net als water, gewoon bijdraagt aan de vochtbalans. Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Birmingham, School of Sport and Exercise Sciences, UK, liet zien dat onder koffiedrinkers het drinken van gebruikelijke hoeveelheden koffie op geen enkele wijze leidt tot uitdroging.

Oude studie

De algemene veronderstelling dat cafeïnehoudende dranken, zoals ook koffie, kunnen leiden tot uitdroging vindt zijn oorsprong in een studie uit 1928, waarin acute effecten van cafeïne als vochtafdrijvend middel onderzocht zijn. Het effect van de consumptie van koffie op de vochtbalans is echter niet te vergelijken met die van cafeïne in tabletvorm. Opvallend is dat in al die jaren er slechts 2 studies geweest zijn die de effecten van koffie op de vochtbalans gemeten hebben, met tegenstrijdige resultaten.

Effecten koffieconsumptie

Dit is de eerste keer dat de effecten van koffieconsumptie direct werden vergeleken met die van gelijke hoeveelheden water. Sophie Killer, onderzoeker en eerste auteur van de studie: "ondanks een gebrek aan wetenschappelijk bewijs, is het een veel voorkomende misvatting dat de consumptie van koffie kan leiden tot uitdroging en daarom zou moeten worden vermeden, of verminderd, met het oog op het behoud van een gezonde vochtbalans. Ons onderzoek is erop gericht om vast te stellen of regelmatige consumptie van koffie, onder normale leefomstandigheden, schadelijk is voor de vochtbalans van de drinker."

Goede vochtbalans

"Wij vonden dat de consumptie van een gebruikelijke koffieconsumptie, vier bekers (á 200 ml) per dag, bij mannen die dagelijks koffie drinken, geen significante verschillen lieten zien in een breed scala van indicatoren van de vochtbalans en hydratatiestatus vergeleken met de consumptie van gelijke hoeveelheden water", zegt Sophie Killer. "We concluderen dat adviezen met betrekking tot koffie en uitdroging moeten worden bijgesteld in lijn met deze bevindingen van onze studie."

Bron: KNVKT.nl