Keurmerken
 

Fairtrade Max Havelaar

Fairtrade Max Havelaar is een keurmerk dat garandeert dat koffie en thee is ingekocht volgens bepaalde handelsvoorwaarden zoals een minimumprijs, rechtstreekse inkoop, voorfinanciering en langdurige handelsrelaties met de kleine koffieboeren in de productielanden. Arbeidsrechten en milieuzorg zijn tevens onderdeel hiervan. Doelstelling van de Stichting Fairtrade Max Havelaar is de boeren coöperaties onder goede handelsvoorwaarden directe toegang te bieden tot de consumentenmarkt.

Prijsgarantie
Bij Fairtrade wordt de boeren wel prijsgarantie gegeven. Hierdoor zijn kleine boeren en hun families in staat zelf te werken aan een betere toekomst. Tevens is bij dit keurmerk een verbod op het gebruik van de meest giftige pesticiden van toepassing en moet 100% van de koffie gecertificeerd zijn. De Stichting Max Havelaar is eigenaar van het Max Havelaar keurmerk. De organisatie valt onder de internationale Fairtrade Labelling Organisation (FLO).

Conclusie
Dé norm op het gebied van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Volledig kostendekkend op sociaal, milieu en economisch gebied. Een programma is pas echt duurzaam als er een prijs betaald wordt die alle (economische, sociale en ecologische) kosten dekt.
 

Waarom biologisch geteelde Fairtrade koffiebonen?

Er is bewust gekozen voor koffiebonen van gecertificeerde Fairtrade plantages. Fairtrade is namelijk het énige keurmerk dat keiharde financiële eisen stelt met betrekking tot de betaling aan de koffieboeren. Hierdoor ontvangen koffieboeren en -arbeiders extra geld, waardoor zij beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien en daarnaast kunnen investeren in koffieplantages. Het keurmerk op de verpakking van Coffee Fresh espresso bonen fairtrade bio garandeert dat 100% van de koffiebonen van gecertificeerde Fairtrade plantages komt.

Het Europees logo voor biologisch geteelde producten geeft aan dat de koffieplantages voldoen aan de strenge eisen van biologische landbouwmethoden. Tijdens het telen wordt er geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Er worden alleen natuurlijke methoden toegepast om de bodem vruchtbaar te houden. Door te kiezen voor beide certificeringen is dit één van de meest duurzame koffiemelanges van Coffee Fresh.

 
 

UTZ Certified

UTZ Certified is een wereldwijd certificeringprogramma voor verantwoorde koffieproductie. Deze gecertificeerde koffie voldoet aan de UTZ Certified Code of Conduct: een internationale gedragscode met criteria op het gebied van sociale ecologische en economische duurzaamheid. De oorspronkelijke naam "UTZ Kapeh" betekent "goede koffie" in een Mayataal uit Guatemala. In maart 2007 onderging UTZ Kapeh een naam en logo update en noemt zich vanaf die tijd UTZ Certified. Transparantie in de keten en professionalisering van de boerenbedrijven zijn verder belangrijke onderdelen van de standaard. Koffie met een UTZ Certified keurmerk heeft extra waarde en stelt de producenten in staat om een betere prijs voor hun koffie te onderhandelen.

Verschil met Max Havelaar
Een verschil tussen Max Havelaar en UTZ Certified is de minimumprijsgarantie aan de boeren en de grootte van de organisaties die gecertificeerd worden. Max Havelaar richt zich vooral op de kleinere boeren en biedt hen de garantie op een minimumprijs wanneer de marktprijs onverhoopt onder de kostprijs valt. UTZ Certified daarentegen richt zich op zowel de grote als kleine boeren en werkt nauw samen met de industrie. Vanuit deze visie worden prijsonderhandelingen aan de markt overgelaten en wordt dus geen minimumprijs gegarandeerd, UTZ Certified staat hier volledig buiten. 90% van de koffie moet gecertificeerd zijn.

Conclusie
Een basale fatsoensnorm binnen de koffieketen. Geen duurzaamheidsnorm, aangezien de betaalde prijs niet structureel kostendekkend is op alle gebieden (sociaal, milieu en economisch).

 
 

Rainforest

Rainforest Alliance is een wereldwijde natuur- en milieuorganisatie, afkomstig uit de Verenigde Staten. De organisatie werkt aan behoud van de soortenrijksom op aarde en wil duurzame bestaansmiddelen voor mensen waarborgen door het omvormen van huidige landbouwactiviteiten, handelspraktijken en consumentengedrag. Rainforest Alliance streeft dus naar het beschermen van ecosystemen en de mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn. Rainforest Alliance certificering bevordert en waarborgt verbeteringen in de landbouw en bosbouw. Het onafhankelijke keurmerk garandeert dat de goederen zijn geproduceerd in overeenstemming met de strenge richtlijnen om het milieu, dieren en planten, de werknemers en lokale gemeenschappen te beschermen. Ook traint Rainforest Alliance bedrijven in de toeristensector, zodat deze kunnen voldoen aan diverse mondiale certificeringsprogramma's voor toerisme. En de organisatie ondersteunt bedrijven bij het verduurzamen van hun inkoop.

Controles
Controles vinden plaats op boerderijen of plantages. De controle geschiedt door onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties, daarom is het keurmerk van Rainforest Alliance betrouwbaar. Om het Rainforest Alliance-logo te mogen dragen, moeten boeren voldoen aan tweehonderd strenge eisen. Deze eisen zijn zeer divers. Zo zijn er eisen op het gebied van natuurbehoud, waterbehoud en bosbeheer. Bovendien moeten werknemers op de plantages minstens het minimumloon en goede secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen, waaronder een veilige leefomgeving. Een belangrijk verschil met het Max Havelaar-keurmerk is dat bij Rainforest Alliance geen prijsgaranties worden gegeven aan boeren.

Conclusie
Een basale fatsoensnorm binnen de koffieketen en met name focus op planet. Minimale inspanningen: slechts 30% van de koffie hoeft gecertificeerd te zijn. Geen duurzaamheidsnorm, aangezien de betaalde prijs niet structureel kostendekkend is op alle gebieden (sociaal, milieu en economisch).

 
 

NESCAFÉ plan

NESCAFÉ is het grootste koffiemerk ter wereld en elke seconde worden er wereldwijd gemiddeld 4600 koppen NESCAFÉ koffie gedronken. NESCAFÉ hecht er belang aan dat de koffie wordt geproduceerd met respect voor de mens en het milieu, van boon tot kopje koffie. Daarom is het bedrijf het NESCAFÉ Plan gestart.

Drie peilers
Het NESCAFÉ Plan is een wereldwijd initiatief waarbij NESCAFÉ samen met haar partners meerwaarde biedt voor iedereen die betrokken is bij het proces van koffieproductie en -verwerking. Deze benadering steunt op drie duurzaamheidspijlers: verantwoorde landbouw, verantwoorde productie & logistiek en verantwoorde consumptie.